Regulamin

Strona główna

Regulamin

§1

 1. Właścicielem strony www.finodk.pl [strona internetowa, z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony] jest Fino Doradcy Kredytowi  z siedzibą w Gdańsku posiadająca nr NIP  957 085 88 59
 2. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca stronę.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem strony internetowej www.finodk.pl jest jej właściciel.
 2. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków określonych treścią niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień regulaminu proszony jest o niekorzystanie z niniejszej strony.
 4. Niniejsza strona internetowa skierowana jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Korzystanie z niniejszej strony internetowej przez Użytkowników podlega przepisom prawa polskiego.

§3

Treść strony

 1. Treść niniejszej strony ma charakter wyłącznie ogólnej informacji o www.finodk.pl i jej produktach.
 2. Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą www.finodk.pl poprzez wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie .
 3. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez firmę www.finodk.pl do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu przygotowania symulacji kredytowej lub odpowiedzi na zapytanie.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przygotowania symulacji kredytowej bądź udzielania odpowiedzi..
 5. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oferty internetowej.

§4

Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym zarówno tekst, zdjęcia oraz jej układ graficzny stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Fino Doradcy Kredytowi Sp. Z o.o.
 2. Niedozwolonym jest powielanie lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie lub jakikolwiek sposób (m.in.: kopiowanie, fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, płyty CD/DVD lub inne nośniki pamięci) żadnej części strony (m.in.: teksty, pliki, układy graficzne, grafiki) bez uprzedniej zgody właściciela strony.
 3. Ustawianie hiperlinków (m.in. deep links, inline-links lub linków w technologii Frame) na stronie jest dozwolone za uprzednią zgodą właściciela
 4. Niedostosowanie się Użytkownika do zapisów dotyczących licencji i praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach o w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§5

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe (m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon) udostępniane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej Fino Doradcy Kredytowi będą przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami o ochronie danych osobowych.
 2. Przed przekazaniem danych należy zapoznać się z Polityką prywatności stronywww.finodk.pl

§6

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.
 2. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, przez zamieszczeniu na stronie zaktualizowanej wersji.
 3. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie zastrzeżenia co do działalności do właściciela strony na adres e-mail: kontakt@finodk.pl